保養常識

選擇最適合的潤滑油

適用對象 COMBI MAX HI-TECH
20W50 15W40 10W40 10W40 5W40 5W50 5W30 5W40
車齡 20年以上高齡車 V V V V V
10~20年近期車 V V V V V V
10年內新/新古車 V V V V V V
里程數 30萬以上 V V V V V V
15萬以上 V V V V V V
15萬以內 V V V V V V V
車種 轎車 V V V V V V V
貨車 V V V V
燃料 汽油 V V V V V V V
柴油 V V V
渦輪 V V V
排檔方式 手排 V V V V V V V V
自排 V V V V V V V
駕駛習慣 平順 V V V V V V
劇烈 V V V V
一般 V V V V V V
用車環境 短程通勤 V V V V V
長途高速 V V V V
市區營業 V V V V V
短途長期 V V V V
山區 V V V V